ul. Zielona 19, 24-100 Puławy 81 820 05 01 rejestracja@pcdl.pl Poniedziałek – Piątek 07:00 - 20:00, Sobota 08:00 - 14:00
Facebook:
09.05.202413:00 - 20:00
16.05.202414:45 - 20:00
23.05.202413:00 - 20:00
28.05.202414:45 - 20:00

Paweł Marzęda

Radiolog (w trakcie specjalizacji)

Nazywam się Paweł Marzęda. Jestem osobą ciekawą świata i otwartą na nowe wyzwania.

W pracy cechuje mnie dokładność, cierpliwość i sumienność. Szczególnie zainteresowany jestem obrazowaniem serca oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Podczas swojej pracy zawodowej, wykonałem setki badań ultrasonograficznych, odbyłem wiele kursów objętych programem specjalizacji oraz szkoleń dodatkowych w tym takich jak opieka ambulatoryjna nad pacjentem, kurs umiejętności praktycznych w internie oparty o symulację medyczną czy szpital przyszłości. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Ukończyłem kurs akredytacyjny PLTR.

Obecnie odbywam rezydenturę z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Medycyny nuklearnej Samodzielnego Publicznego Szpitala nr. 4 w Lublinie.

Moje nagrody i osiągnięcia to:

  • Stypendium Ministra Zdrowia w 2020 roku,
  • 6 Stypendiów Rektora dla najlepszych studentów,
  • 3 Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego,
  • 2 Nagrody Prezydenta Miasta Lublin.

W pracy, biegle komunikuję się w języku angielskim oraz na poziomie podstawowym w językach hiszpańskim i niemieckim.

INFORMACJA: Minimalny wiek badanego pacjenta to 15 lat.