ul. Zielona 19, 24-100 Puławy 81 820 05 01 rejestracja@pcdl.pl Poniedziałek – Piątek 07:00 - 20:00, Sobota 08:00 - 14:00
Facebook:

Opieka pielęgniarska

Cennik

Opieka pielęgniarska to kompleksowa opieka zdrowotna, którą świadczą pielęgniarki i pielęgniarze w placówkach medycznych, w domach pacjentów oraz innych środowiskach opieki zdrowotnej. Jest to kluczowy element systemu opieki zdrowotnej i ma na celu promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, diagnozowanie i leczenie schorzeń oraz wsparcie pacjentów i ich rodzin w procesie zdrowienia. Opieka pielęgniarska obejmuje wiele różnych dziedzin i działań.

Opieka pielęgniarska jest niezwykle ważnym elementem opieki zdrowotnej, która przyczynia się do poprawy zdrowia pacjentów, łagodzenia cierpienia i poprawy jakości życia. Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu opieki, zarówno w środowisku szpitalnym, jak i w domu pacjenta, i są nieocenionymi członkami zespołu opieki zdrowotnej.

Opieka pielęgniarska
1Iniekcja domięśniowa/śródskórna45 zł
2Iniekcja podskórna30 zł
3Iniekcja dożylna60 zł
4Wlew kroplowy do 500 ml80 zł
5Założenie wenflonu wraz z edukacją opiekuna w zakresie obsługi i pielęgnacji50 zł
6Konsultacja pielęgniarska (pomiar parametrów życiowych-ciśnienie krwi, tętno, saturacja),
określenie potrzeb pacjenta, plan opieki (pielęgnacji)
100 zł
7Wykonanie wlewki doodbytniczej50 zł
8Zmiana opatrunku na ranie80 zł
9Usunięcie szwów40-60 (uzależnione od ilości szwów)
10Usunięcie kleszcza40 zł