ul. Zielona 19, 24-100 Puławy 81 820 05 01 rejestracja@pcdl.pl Poniedziałek – Piątek 07:00 - 20:00, Sobota 08:00 - 14:00
Facebook:

Neurologopeda

Neurologopeda, zwany także logopedą neurologicznym lub terapeutą mowy i komunikacji, to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy, komunikacji i połykania u osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Uszkodzenia neurologiczne mogą być spowodowane np. udarem mózgu, urazem głowy, chorobami neurodegeneracyjnymi (takimi jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane), pourazowym zespołem stresu pourazowego, a także innymi schorzeniami wpływającymi na funkcje mowy i połykania.

Neurologopeda zajmuje się oceną pacjenta, ustalaniem zakresu jego trudności związanych z mową, komunikacją lub połykaniem, a następnie opracowuje plan terapeutyczny, który może obejmować ćwiczenia mowy, techniki komunikacyjne, strategie ułatwiające połykanie i inne formy terapii. Ich celem jest poprawa jakości życia pacjenta i przywrócenie mu jak największej samodzielności w komunikacji i połykaniu.

Nasz neurologopeda pracuje z pacjentami w różnym wieku, w tym z dziećmi i dorosłymi. Jest specjalistą w procesie rehabilitacji osób z zaburzeniami neurologicznymi, ponieważ pomaga poprawić ich zdolność do komunikacji i funkcjonowania w codziennym życiu.

Ilona Karman - Neurologopeda
Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Podyplomowo ukończyła także Oligofrenopedagogikę, Rewalidację i edukację osób ze spektrum autyzmu (…), Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną oraz dziesiątki szkoleń branżowych.
Terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista w zakresie AAC (alternatywnych i wspomagających metod komunikacji).

Więcej