ul. Zielona 19, 24-100 Puławy 81 820 05 01 rejestracja@pcdl.pl Poniedziałek – Piątek 07:00 - 20:00, Sobota 08:00 - 14:00
Facebook:
Ilona Karman - Neurologopeda
06.02.202413:00 - 13:45
08.02.202413:00 - 13:45
14.02.202414:15 - 15:00
15.02.202414:15 - 15:00
20.02.202414:15 - 15:00
21.02.202414:15 - 15:00
27.02.202414:15 - 15:00
28.02.202414:15 - 15:00

Ilona Karman

Logopeda - Neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Podyplomowo ukończyła także Oligofrenopedagogikę, Rewalidację i edukację osób ze spektrum autyzmu (…), Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną oraz dziesiątki szkoleń branżowych.
Terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista w zakresie AAC (alternatywnych i wspomagających metod komunikacji).

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu specjalnym, żłobku, szkole przysposabiającej do pracy, szkole specjalnej oraz w puławskim oddziale noworodkowym.

Zakres świadczonej pomocy w ramach poradni laktacyjnej:
-diagnoza trudności w zakresie karmienia piersią i butelką
-ocena wędzidełek jamy ustnej
-ocena funkcjonalna karmienia
-ocena odruchów oralnych
-stymulacja, masaże, ćwiczenia przygotowujące do zabiegu i mioterapia po zabiegach frentomii, frenektomii i plastyki języka niemowląt i małych dzieci
-dobór butelek i smoczków, gryzaków, akcesoriów do karmienia