ul. Zielona 19, 24-100 Puławy 81 820 05 01 rejestracja@pcdl.pl Poniedziałek – Piątek 07:00 - 20:00, Sobota 08:00 - 14:00
Facebook:
Telefonicznie:81 820 05 01

Andrzej Jonak

Endokrynolog

W roku 1983 ukończył Akademię Medyczną w Lublinie.

W latach 1988 do 2002 uzyskał dyplomy:

1988 – Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.

1991 – Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

1996 – Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie chorób wewnętrznych.

2002 – Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie endokrynologii.

Certyfikaty:

09.2015 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej ,,CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE W CIĄŻY” organizowanej przez Katedrę i Klinikę Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

06.2016 – Certyfikat uczestnictwa w kursie doskonalącym CMKP ,,Endokrynologia a zdrowie”.

06.2016  – Certyfikat uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym ,,CO NOWEGO W ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII” organizowanym przez Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga.

11.2016 – certyfikat udziału w kursie doskonalącym organizowanym przez Klinikę Endokrynologii CMKP XXII JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII „Neuroendokrynologia i choroby nadnerczy”.

10.2016 – Certyfikat uczestnictwa w Kursie Akredytacyjnym Polskiego Towarzystwa Biopsji Narządowej. Biopsja Cienkoigłowa Celowana (BACC) Tarczycy – podstawy teoretyczne i szkolenie praktyczne współorganizowane z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym.

11.2016 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej organizowanej przez Klinikę Endokrynologii CMKP, Oddział Warszawski PTE, Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga XXII JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII ,,Co nowego w Ameryce (ENDO 2016).

11.2017 Certyfikat uczestnictwa Teaching Course on Endocrine Diseases in Pregnancy.

04.2018 Certyfikat uczestnictwa w kursie Endokrynologii Onkologicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej, Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM i ICZMP w Łodzi.

06.2018  – Certyfikat uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym ,,CO NOWEGO W ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII” organizowanym przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga.

12.2018 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej organizowanej przez Oddział Warszawski PTE i Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga XXIV JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII ,,Co nowego w Ameryce (ENDO 2018). 

05.2019 Certyfikat uczestnictwa w XXI Kursie Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i chorób Metabolicznych.

06.2019 Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej ,,CO NOWEGO W ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII”, organizowanej przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga 

10.2019 Certyfikat uczestnictwa w 3 Educational Thyroid Meeting organizowanym  przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Tyreologiczne i Polskie Towarzystwo Endokrynologii Onkologicznej.

11.2019 Certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego pt. Choroba Hashimoto od A do Z.

11.2019 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej organizowanej przez Oddział Warszawski PTE, Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga – XXV JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII ,, Co nowego w Ameryce”.

11.2020 Certyfikat uczestnictwa w interaktywnym kursie on-line organizowanym przez Oddział Warszawski PTE i Zespół Kliniki Endokrynologii CMKP ,XXVI JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII ,,Co nowego w Ameryce”.

10.2022 Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej ,,POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII 2020″, organizowane przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga

05.2023 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej ,,POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII”, organizowane przez Zespół Kliniki Endokrynologii CMKP, Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

11.2021 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej prowadzonej przez Zespół Kliniki Endokrynologii CMKP, Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga – XXVII JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII ,, Co nowego w Ameryce”.

05.2023 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej ,,POSTĘPY ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII”, organizowane przez Zespół Kliniki Endokrynologii CMKP, Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

11.2022 – Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Szkoleniowej prowadzonej przez Zespół Kliniki Endokrynologii CMKP, Oddział Warszawski PTE, Narodową Fundację Endokrynologii im. W. Hartwiga – XXVIII JESIENNA SZKOŁA ENDOKRYNOLOGII ,, Co nowego w Ameryce”.

INFORMACJA: Minimalny wiek badanego pacjenta to 16 lat.